Sinode GKJ
Rubrik : Kotbah Jangkep
KHOTBAH JANGKEP MARET 2012
2012-02-29 10:48:41 - by : admin1

Khotbah Jangkep Minggu, 4 Maret 2012; Minggu Pra Paskah II (U)
Khotbah Jangkep Bahasa Indonesia: WARISAN JANJI ABADI ALLH DALM HIDUP KITA
Khotbah Jangkep Basa Jawa: WARISAN ARUPI PRASETYANING ALLAH INGKANG LANGGENG WONTEN ING GESANG KITA
Oleh Pdt. Efrayim Pangripto Wismo

Khotbah Jangkep Minggu, 11 Maret 2012; Minggu Pra Paskah III (U)
Khotbah Jangkep Bahasa Indonesia: YA TUHAN, ROMBAKLAH DIRIKU INI!
Khotbah Jangkep Basa Jawa: DHUH GUSTI, MUGI PADUKA BIBRAH DHIRI KAWULA!
Oleh Pdt. Uri Christian Sakti Labeti

Khotbah Jangkep Minggu, 18 Maret 2012; Minggu Pra Paskah IV (U)
Khotbah Jangkep Bahasa Indonesia: AMAN DALAM KASIH ALLAH
Khotbah Jangkep Basa Jawa: AMAN SALEBETING SIHIPUN ALLAH
Oleh Pdt. Tyas Budi Legowo

Khotbah Jangkep Minggu, 25 Maret 2012; Minggu Pra Paskah V (U)
Khotbah Jangkep Bahasa Indonesia: KASIH KRISTUS MENGAMPUNI DAN MEMBAHARUI
Khotbah Jangkep Basa Jawa: KATRESNANIPUN SANG KRITUS PARING PANGAPUNTEN LAN NGANYARAKEN
Oleh Pdt. Agus Hendratmo

  Untuk mengundhuh klik disini

Sinode GKJ : http://127.0.0.1
Versi Online : http://127.0.0.1/?pilih=news&aksi=lihat&id=437