SADHAR MARET 2017 BAHASA JAWA

POKOK PANDONGA

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari... sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka.... Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula lampahi mugiya konjuk ing Paduka...

Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan tekading sedya...

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah ingkang tansah mbangun iman kapitadosan...

Kawula nyuwun....

Sinagedna gesang suci wonten ing katresnaning Allah...

 

Untuk mengunduh klik 

disini(via google drive)

 disini. (via mediafire)Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya