RENUNGAN HARIAN SADHAR - September 2018 Bahasa Jawa

Tanggal Rilis : 14 Juni 2018

Edisi : 1 Semester ( Juli - Desember 2018)

Disusun oleh : Bidang PWG dan Tim Sadhar Sinode GKJ

Penerbit : Sinode GKJ

Tebal Buku : 50 mm

Isi Buku     :  Halaman

Harga     : (Rp) 40.000

Stok       : Tersedia

Jika Berminat Membeli dapat Menghubungi :

"Penerbitan Sinode GKJ"

Telp : 0298 - 326684 

Wa Center : +62 856-4066-6663Sekilas Tentang Buku :

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari... sinarengan pamuji lan

mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan

Paduka.... Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya

kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula

lampahi mugiya konjuk ing Paduka...

Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan

tekading sedya...

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah

ingkang tansah gadhah pangajeng-ajeng...

Kawula nyuwun....

Sinagedna njejegaken tata pranataning gesang srana linandhesan

 

pangibadah kang sayekti...Amin.


 

Untuk Mendownload Klik Link yang ada dibawah ini

 VIa Google drive


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya