Renungan harian Sadhar 2017 Bulan Oktober Bahasa jawa

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari... sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka.... Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula lampahi mugiya konjuk ing Paduka...

Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan tekading sedya...

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah ingkang tansah mbangun iman kapitadosan...

Kawula nyuwun....

Sinagedna saben anggotaning brayat nggesangi katresnan ing gesangipun.


Untuk Mendownload silahkan klik di salah satu link di bawah ini

 - Untuk mengunduh klik disini (via Google Drive)

- Untuk mengunduh klik disini (via MediaFire)


 Tentang Buku :

Edisi : II (Semester2)

disusun Oleh : Bidang PWG dan Tim Renungan Sadhar Sinode GKJ

penerbit : Sinode GKJ

Harga : Rp. 40.000,-

Stok : Tersedia

Jika Berminat dapat menghubungi :

"Penerbitan Sinode GKJ"

Via Telp : 0298-326684

Wa Center : +62 856-4066-6663


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya